Çevre ve İSG Politikası

Toplu Yemek Üretim ve Servis hizmeti sunan firmamızın üretimden tüketime İSG Politikasının temel esasları ve taahhütleri aşağıda sıralanmıştır;
  • Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili tüm kanun, yönetmelik, mevzuat ve idari düzenlemelere uymak,
  • TS EN ISO 14001 Çevre ve OHSAS / TS ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemlerini kurmak, etkin bir şekilde uygulamak ve sürekliliğini sağlamak,
  • Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmak,
  • Kirliliğin önlenmesi, atıkların kaynağında azaltılması ve ayrılarak maksimum geri dönüşümünü sağlamak,
  • Acil durum risklerini azaltmak ve acil hallere hazırlıklı olmak,
  • Kazalara neden olabilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engellemek,çalışanlarının sağlığına olumsuz etkileri ve mevcut tehlikeli ortamları ortadan kaldırmak,yaralanmaların önlenmesi için karşı tedbirler almak,
  • Çalışanlarını çevre ve İSG konusunda vereceği eğitimlerle bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve motivasyonunu sağlamak, uygulamalarını çalışanları ile paylaşmak,
  • Çevre ve İSG Yönetim Sistemini kurarak kurumsal bir yapıya ulaşmak ve yönetim sistem performansını sürekli iyileştirmek ve geliştirmek,
Toplum ve çevre ile bütünleşen bir anlayışa sahip olan COŞKUN YEMEK İSG Politikasını tüm çalışanlarına duyuracak ve toplumun ulaşımına açık tutacaktır.

Tanju COŞKUN
Yönetim Kurulu Başkanı

Kalite Belgeleri

Hizmet Yeterlilik Belgesi Hizmet Yeterlilik Belgesi Hizmet Yeterlilik Belgesi Hizmet Yeterlilik Belgesi Hizmet Yeterlilik Belgesi Hizmet Yeterlilik Belgesi

İletişimCoşkun Aş ve Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

İLETİŞİM FORMU

Fikir ve görüşleriniz bizim için önemlidir. Lütfen öneri, istek veya şikayetleriniz için formu doldurarak bize gönderiniz. Form tarafımıza ulaştıktan sonra ilgili departmanda görevli sorumlu arkadaşlarımız sizi bilgilendireceklerdir.

Adres

Coşkun Aş ve Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
D-100 Karayolu Üzeri. Gökçe Köyü Mevkii
Merkez / 81100 / Düzce / Türkiye
+90 (380) 551 33 30 - 31 - 33

Konum